Lakibensiin

Categories:

LAKIBENSIIN 0,5 L/ 1 L

Kasutatakse: lakkide, õli- ja akrüülvärvide vedeldamiseks ning erinevate pindade puhastamiseks. Lakibensiin on hea lahusti pindadelt rasva ja õli eemaldamiseks, samuti maalritarvete pesuks. Sobib ka autode puhastamiseks, kuna see leotab maanteepigi, kahjustamata auto värvipinda.

Sisaldab: Süsivesinikud, C9- C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed.

EAN 4743042000268 (0,5L); 4743042000275 (1 L).

UFI: 63J0-X0CQ-5008-FJWY

Ohutuskaart