Monoetüleenglükool (MEG) ja tema vesilahused

MONOETÜLEENGLÜKOOL JA TEMA VESILAHUSED

Kasutatakse erinevates kütte- ja jahutussüsteemides- kliimaseadmetes, hoonete kütte- ja ventilatsioonisüsteemides, hoidlate jahutusagregaatides, päikesepaneelides, soojuspumpades, samuti erinevates mootorites, kombisoojusenergiajaamades jne.

Vahetusvälp sõltub seadmete eripäradest.

Külmakindlus 50% etüleenglükooli vesilahuse puhul on -36°C